0

Centrum Rozvoje Strojírenského Výzkumu

O projektu

VÚTS, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu.

Součástí VÚTS, a.s. je i CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU – CRSV, které se zabývá rozvojem poznatků a postupů uplatnitelných při návrzích strojů a zařízení zpracovatelského průmyslu, kam patří zejména stroje obráběcí, sklářské, bižuterní, polygrafické, montážní, textilní a jednoúčelové stroje např. pro automobilový průmysl.

Součástí dodávky profese elektro byla kompletní dodávka silnoproudých rozvodů, rozvaděčů, zásuvkových skříní a přípojnicového systému pro jednotlivé laboratoře, osvětlení jak vnitřní tak vnější rozvody včetně přípojek nového areálu.